Flaggstänger

Flaggstänger finns i alla längder, färger och modeller. Världens högsta flaggstång utan stöd har uppmäts till 165 m och finns i Tajikistan. Sveriges högsta flaggstång finns i Botkyrka och mäter 48 m. Hemma på gården rekommenderar vi flaggstänger av något mindre mått.

Att välja höjd på flaggstång

Vid val av höjd på flaggstång finns det en viktig regel framför alla. Flaggstångens höjd ska vara så pass hög att tillhörande flagga kan vaja fritt. Generellt används regeln att flaggstångens höjd ska vara husets höjd + 1/3 av husets höjd. I beräkningen ska man även tänka på omgivningen, till exempel ska man titta på kringliggande träd som kan vara i vägen eller om flaggstången blir vindskyddad så att flaggan aldrig vajar ut.

Flaggstångsmontering