Original

Tillverkning av visuell reklam kräver klara original. Vi arbetar i Illustrator och Photoshop. Filer önskas i vektoriseratvektoriserat eps-, ai- eller pd-format. Rastrerade bilder samt fotografier ska i eps-, tiff- eller jpg-format i skala 1:1 och upplösning 200 dpi.

Vi tillhandahåller mallar för eget lay-outarbete. Filer större än 10 mb kan med fördel mailas via www.wetransfer.com.

Vid behov hjälper vi gärna till med originalframtagning och lay-outarbete.

Då vektoriserat material, bilder i korrekt format, färdigformulerade texter, typsnitt och en skiss på lay-out tillhandahålls ingår själva lay-outmonteringen på mallarna.

Originalarbete debiteras enligt följande:

Logotyp, enkel

 

Enkel vektorisering av befintlig digital logotyp.  Framtagen endast för ändamålet.

 

800:-

Logotyp, komplicerad

 

Mer komplicerad vektorisering av befintlig logotyp eller digitalisering av rastrera logotyp. Framtagen endast för ändamålet.

 

1.500 - 2.000:-

Logotyp, vektorisering

Nyframtagning av logotyp från befintlig bild eller ritning. Vektorisering. Kund erhåller original i eps-, pdf-, jpg- och png-format för framtida egen användning.

2.500:-

Logotyp, ny

Helt ny logotyp tas fram. Vektorisering. Kund erhåller original i eps-, pdf-, jpg- och png-format för framtida egen användning.

4.800:-

Ateljéarbete

Ateljéarbete vid framtagning av mallar för digital display (roll-ups, mässväggar etc.).

1.750:-

Designarbete

Förslag på monterdesign eller inredningsdesign inklusive ovanstående ateljéarbete.

4.800:-