Kvalitets- och miljöpolicy

För våra flaggor, vimplar, banderoller, fanor, profilkläder, give-aways, presentreklam och annat strävar vi på Tellus efter att allting skall vara av rätt kvalitet.

Vi utgår från kunden och styrs av en avvägning mellan kundens krav, det som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. På Tellus satsar vi på att leverera rätt vara, i rätt tid, på överenskommet sätt med god service. Den extra service vi kan erbjuda våra kunder ligger i medarbetarnas samlade kunskap och erfarenheter. Kompetens, engagemang och ansvarskänsla hos alla medarbetare utmärker vårt arbete. Vi ställer samma krav på våra underleverantörer som på oss själva och valet görs med hänsyn till underleverantörens förmåga att uppfylla vår kvalitetspolicy. Vi strävar efter att följa gällande lagstiftningar och bestämmelser både vad gäller miljöfrågor och producentansvar.

I egen fabrik arbetar vi så långt som möjligt med textiler och trådar som är Oeko-Tex certifierade. För kläder, give-aways, skrivböcker och andra visuella lösningar kan vi alltid erbjuda en miljövänligare lösning. Det kan handla om återvunnen polyester i arbetsbyxor, nedbrytningsbar plast, organiskt bomull, vattenprojekt eller vanlig Oeko-Tex certifierade produkter.