Flaggtider

I Sverige finns det idag inte något formellt formulerat regelverk riktad mot gemene man gällande flaggning av den svenska flaggan. Vi rekommenderar att man följer de av försvarsmakten fastställda reglerna.

Flaggan bör hissas kl 08:00 under tiden 1 mars - 31 oktober och kl 09:00 under tiden 1 november - 28(29) februari.

Flaggan skall nedhalas vid solens nedgång dock senast kl 21:00.
 

Flaggning vid dödsfall och begravning

Vid dödsfall och begravning är det vanligt förekommande att flagga på "halv stång". Vid flaggning på halv stång skall flaggan först hissas i topp och därefter sänkas till lämplig höjd. På en fristående flaggstång bör flaggan sänkas till cirka 2/3 av flaggstångens höjd, medan den på en fasadstång kan halas in till stångens halva längd.

Flaggning på halv stång sker vanligen den dag dödsfallet inträffat eller, om flaggtiden blir mycket kort den dagen, dagen efter dödsfallet, samt på dag för begravning. Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, för att antingen omedelbart nedhalas eller förbli hissad i topp och sedan nedhalas på vanlig tid. Vid dödsfall och begravning på allmän flaggdag har flaggning på halv stång företräde.

Internationell flaggning

I Sverige finns det inte några regler som hindrar att man flaggar med utländska flaggor. Det är fritt för gemene man att flagga med andra länders flaggor så som denne finner lämpligt. Den enda restriktionen som finns är att man i Sverige aldrig hissar ett lands flagga under ett annat lands.

Vid flaggning av flera nationers flaggor är det vedertaget att man flaggar det egna landets flagga på hedersplats i mitten eller på den högsta av flaggstängerna. Därefter placeras flaggorna i bokstavsordning (officiellt efter den franska stavningen) ut från hedersplatsen. Varannan flagga placeras till heraldiskt höger och varannan till heraldiskt vänster.

Heraldiskt höger innebär att man placerar flaggan som är till höger när man har ryggen mot den plats, hus eller föremål som flaggstängerna tillhör.