Flaggmått

En flagga är ett tygstycke, sk flaggduk, avsedd att hissas på en flaggstång eller en mast. Flaggans storlek varierar efter flaggstångens längd, men proportionerna är alltid det samma. Den svenska flaggan skall vara tvärskuren eller tretungad. Proportionerna framgår av bilderna nedan. Den tretungade flaggan får endast användas av H M Konungen, hans familj eller av försvarsmakten som örlogsflagga.

En fana är flaggduk som till skillnad från flaggan fästs på en stång som är avsedd att bäras. Den svenska fanan har fasta mått enligt bilden nedan.

En vimpel är ett långsmalt, triangulärt tygstycke av flaggduk. Den svenska vimpeln tillverkas med ett blått och ett gult långsmalt fält. När vimpeln hissas ska det blå fältet placeras uppåt mot himlen.

Valet av storlek på flagga och vimpel beror på flaggstångens höjd. I Sverige använder vi regeln att flaggans längd ska vara 1/4-del av flaggstångens höjd och vimpelns längd ska vara 1/3-del av flaggstångens längd. Samma regel gäller för flaggning med andra nationers flaggor. Om flaggstången står upphöjd på en sten eller på mark ovanför omgivningen skall i regel den här upphöjningen räknas in i flaggstångens höjd.

På fasadflaggstänger borde flaggans bredd täcka hälften av flaggstångens längd. För takflaggor finns inga rekommenderade relationer.

Vid kraftig blåst bör man byta ut den ordinarie flaggan mot en så kallad stormflagga som är något mindre än flaggan som normalt används. Idag använder man samma material i stormflaggan. Vi rekommenderar dock marinpolyester som är mest slitstarkt.