Den skandinaviska korsflaggan


Flaggskolan delar vi med oss av vår kunskap runt flaggor och flaggning.

Den skandinaviska korsflaggan

De flesta länderna i norra Europa har flaggor med kors. England har en vit flagga med rött kors, i Skottland en blå flagga med liggande vitt Andreaskors (St Andrew), i Nordirland en vit flagga med liggande rött Andreaskors. Dessa har kombinerats för att bilda the Union Jack, Storbritanniens gemensamma flagga. Korsen har med avsikt lagts ojämnt justerade och varierande över och under varandra för att inte en symbol ska anses vara mer dominerande.

Sedan har vi våra Skandinaviska korsflaggor. Inga andra länder i världen har ett kors som inte är centrerat. Symbolen binder oss samman. Flaggornas färger är kopplade till varandra och vår gemensamma historia. Dannebrogen, den danska flaggan, är äldst. Den svenska flaggans utformning är inspirerad av Dannebrogen men har fått färgerna från det svenska riksvapnet. Norge har den danska röda och det svenska blå i sin flagga och Islands flagga kan kopplas till den norska men med omvända färger.

Korset har en koppling till kristendomen och troligtvis till de korsfanor som användes i korstågen på medeltiden.

 

flaggskolan-v4-korsflaggor.png